Điều kiện để hoạt động mua bán trang thiết bị y tế hiện nay

Điều kiện doanh nghiệp hoạt động mua bán trang thiết bị y tế mới nhất. Muốn mua bán trang thiết bị y tế cần những điều kiện gì? Hiện nay, pháp luật quy định về điều kiện để doanh nghiệp thực hiện hoạt động mua bán trang thiết bị y tế mới nhất đang được […]

Các loại thuế doanh nghiệp cần dóng tại Việt Nam

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp khi kinh doanh tại Việt Nam. Đặc điểm của thuế doanh nghiệp. Khi tham gia kinh doanh, thành lập công ty hoặc doanh nghiệp, ngoài việc bỏ chi phí đầu tư vào trang thiết bị máy móc, chi phí nhân công và một số chi phí khác đầu […]

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên có cơ cấu thế nào

Cơ cấu tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Bộ máy, mô hình hoạt động của cơ cấu tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn. Hiện nay, theo thống kê thì nhu cầu thành lập các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng, […]

đặc điểm, ưu nhược điểm của hợp tác xã phổ biến nhất

Khái niệm, đặc điểm, ưu nhược điểm của hợp tác xã. Mô hình hoạt động của hợp tác xã như thế nào? Cùng với các loại hình doanh nghiệp và các chủ thể kinh doanh khác, “hợp tác xã” ngày nay cũng đang đóng một vai trò quan trọng trong cơ cấu phát triển của […]

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu độc quyền hiệu quả

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, đăng ký logo công ty, thương hiệu độc quyền. Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu uy tín, đăng ký bảo hộ logo cho công ty, đăng ký thương hiệu sở hữu trí tuệ độc quyền. Xây dựng thương hiệu đã khó, bảo vệ thương hiệu, bảo vệ […]