Tư vấn cách đặt máy quay để cho chất lượng video tốt nhất

Một máy ảnh, chân máy và thiết bị âm thanh Connect Media duy nhất chiếm ít nhất 1,5 mét vuông, vì vậy luôn cho phép lượng không gian trống đó khi bạn sắp xếp chỗ ngồi.   Trong hội trường, một số dàn dựng vững chắc cho giá ba chân và máy ảnh (hoặc máy […]